SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Vzdelávací program Sladovník - Pivovarník

Slovenská živnostenská komora vám ponúka vzdelávací program „Sladovník – pivovarník“, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach.

Vzdelávací kurz otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, pričom skúšky môžete absolvovať prostredníctvom našej komory.

Obsah vzdelávania je garantovaný Fakultou biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Teoretická príprava kurzu je v rozsahu 150 hodín (v rozsahu 5 týždňov, vždy piatok a sobota), praktická príprava je v rozsahu 200 hodín, prebieha taktiež 5 týždňov a priamo počas výroby piva v pivovare Steiger Vyhne.

Po ukončení kurzu získate „Osvedčenie o ukončení kurzu“, ktorý je riadne akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Následne sa môžete v Slovenskej živnostenskej komore prihlásiť na skúšku na overenie odbornej spôsobilosti, ktorá platí v celej Európskej únii. Po jej úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, na základe ktorého je možné získať živnostenský list, v prípade vášho záujmu.

Ďalšie informácie získate aj na kzkbratislava@szk.sk a na 02/207 073 63.

Cena vzdelávacieho kurzu: 1650 EUR
Začiatok kurzu: 4.10.2024
Ukončenie kurzu: November 2024
Skúška odbornej spôsobilosti: December 2024
Poplatok za skúšku odbornej spôsobilosti: 270 EUR

Záujemcovia o vzdelávací program môžu posielať prihlášku e-mailom na adresu : kzkbratislava@szk.sk

Tešíme sa na Váš záujem.

Dokumenty na stiahnutie:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK – PIVOVARNÍK

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka