SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Členovia Dozornej rady SŽK

Lenka Štefániková – podpredsedníčka Dozornej rady SŽK, Krajská zložka Žilina

Marián Hanusek – Krajská zložka Bratislava

Ing. Vladimír Holečko – Krajská zložka Košice

Ján Ihriský – Krajská zložka Trenčín

Mgr. Slavomír Klobušovský – Krajská zložka Prešov

Martina Kotulová – Krajská zložka Nitra

Peter Metelička – Krajská zložka Trnava

Zuzana Murtinová – Krajská zložka Banská Bystrica

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka