Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk

Členovia Dozornej rady SŽK

Ing. Tibor Iró - predseda Dozornej rady SŽK

Bydlisko:Dunajská Streda
Tel./fax:031/7893401
e-mail:tibor.iro.ds@gmail.com
Člen SŽK:KZK Trnava od 5.12.2008
Funkcie:
 • predseda DR KZK Trnava od 8. 3. 2010
 • člen DR SŽK od 9. 4. 2010

Marián Hanusek

Bydlisko:Pezinok
Tel.:033/6413565
e-mail:mhanusek@zoznam.sk
Člen SŽK:KZK Bratislava od 6.5.1999
Funkcie:
 • člen P-KZK Bratislava,
 • člen DR KZK od 15. 2. 2012
 • člen P-SŽK od 7. 4. 2006 do 20. 4. 2012, odvtedy člen DR SŽK

Ing. Vladimír Holečko

Bydlisko:Košice
Tel./fax:055/6715819
e-mail:holecko@netkosice.sk
Člen SŽK:KZK Košice od 4. 2. 1999
Funkcie:
 • predseda DR KZK Košice,
 • člen DR SŽK od 24. 2. 2001
 • podpredseda DR SŽK od 11. 6. 2008
 • predseda DR SŽK od 20. 4. 2012

Mgr. Slavomír Klobušovský

Bydlisko:Prešov
Tel.:0905553589
E-mail:klobusovsky.slavomir@gmail.com
Člen SŽK:KZK Prešov od 8.3.2012
Funkcie:
 • predseda DR KZK Prešov od 9. 4. 2014
 • člen DR SŽK od 16. 5. 2014

Peter Voštinár

Bydlisko:Žilina
Tel.:041/5622164
e-mail:m.a.p.v@zoznam.sk
Člen SŽK:KZK Žilina od 1.7.1999
Funkcie:
 • člen DR KZK Žilina od roku 2008
 • člen DR SŽK od 17. 4. 2009