Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk

Členovia Predstavenstva SŽK

Ervín Boháčik

Bydlisko: Košice
Tel./fax: 055 - 6941736
e-mail: bohacik@szk.sk
Člen SŽK:KZK Košice od 12. 12. 1998
Funkcie:
 • člen P-SŽK od 12. 12. 1998,
 • predseda KZK Košice od roku 2000,
 • člen Redakčnej rady Živnostenských novín
 • podpredseda P-SŽK pre ekonomiku a hospodárenie od 11.6.2008
 • podpredseda P-SŽK pre organizačné a vnútorné záležitosti od 3.6.2014
Zastúpenie v orgánoch:
 • od roku 2006 člen komisie pre podnikateľské prostredie Výboru NR SR pre hospodársku politiku
 • od roku 2009 člen pracovnej skupiny MPSVR SR pre prípravu novely Zákonníka práce
 • člen Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK

Juraj Drál

Bydlisko:Kluknava
Tel.:051 – 7942233
E-mail:info@slovak-ingeniering.com
Člen SŽK:KZK Prešov, spoločník vo firme Slovak Ingeniering, s. r. o., ktorá je členom SŽK od 22.2.2010
Funkcie:
 • člen a predseda DR KZK Prešov od 9. 2. 2012
 • člen a predseda P-KZK Prešov od 9. 4. 2014
 • člen komisie pre skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Ing. Vojtech Gottschall

Bydlisko:Pezinok
Tel./fax:033 – 6413314
E-mail:bagott@nextra.sk
Člen SŽK:KZK Bratislava: od 12. 12. 1998
Funkcie:
 • člen DR KZK Bratislava, DR SŽK
 • člen P-KZK Bratislava, člen P-SŽK od 19. 2. 2000
 • predseda SŽK od 23. 4. 2004 do 16. 5. 2014
Zastúpenie v orgánoch:
 • v roku 2000 člen Medzirezortnej komisie pre zníženie nezamestnanosti pri MPSVR SR
 • v roku 2006 stály člen Rady pre partnerstvo MPSVaR SR
 • v roku 2009 člen Rady pre hospodársku krízu SR, od roku 2012 člen Rady solidarity a rozvoja
 • prvý podpredseda P-SŽK od 27.4.2016

Oldřich Holiš

Bydlisko: Pata
e-mail: holis@eurocoffee.sk
Člen SŽK:KZK Trnava od 11.11.2014
Funkcie:
 • člen P-KZK Trnava od 22.2.2016
 • člen P-SŽK od 18.3.2016

Ing. Cyril Klobušovský

Bydlisko:Prešov
Tel./fax:051-7710174
e-mail:klobusovsky@szk.sk
Člen SŽK:KZK Prešov ako FO od 12. 12. 1998, v súčasnosti konateľ PO
Funkcie:
 • člen P-KZK Prešov
 • člen a podpredseda P-SŽK pre ekonomiku a hospodárenie od 12. 12. 1998 do 23. 4. 2004,
 • znovu člen a podpredseda P-SŽK pre ekonomiku od 9. 4. 2010
 • podpredseda P-SŽK pre ekonomiku a financovanie od 3.6.2014

Iveta Kurtová

Bydlisko:Bratislava
Tel.:0905669620
E-mail:iva.kurtova@gmail.com
Člen SŽK:KZK Bratislava: od 22. 4. 2002
Funkcie:
 • členka DR KZK Bratislava od 13. 5. 2009, členka P-KZK Bratislava od 15. 2. 2012
 • členka P-SŽK od 16. 5. 2014
 • členka komisie pre skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Ing. Ladislav Lúchava

Bydlisko:Košice
Tel.:0905521906
E-mail:ladislav.luchava@gmail.com
Člen SŽK:KZK Košice, konateľ firmy PORKY, s. r. o., ktorá je členom SŽK od 10. 4. 2008
Funkcie:
 • člen P-KZK Košice od 26. 3. 2010
 • člen P-SŽK od 16. 5. 2014
 • člen viacerých komisií pre skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
 • podpredseda P-SŽK pre ekonomiku od 19.8.2016

Dušan Masár

Bydlisko: Konská
e-mail: elma@rajec.net
Člen SŽK:KZK Žilina od 18.4.2007
Funkcie:
 • člen P-KZK Žilina od: 20. 3. 2008
 • člen P-SŽK od 18. 3. 2016

Peter Metelička

Bydlisko: Senica
e-mail: metelicka@gmail.com
Člen SŽK:KZK Trnava od 14.7.2009
Funkcie:
 • člen P-KZK Trnava od 14. 4. 2016
 • člen P-SŽK od 18. 5. 2017

Ing. Pavol Višňovský, PhD.

Bydlisko: Žilina – Dlhé Pole
Tel.: 041-5006697
e-mail:pavol.visnovsky@c-cw.sk
Člen SŽK:KZK Žilina od 1.7.1999
Funkcie:
 • člen P-KZK Žilina,
 • predseda KZK Žilina od roku 2003,
 • člen P-SŽK od 1. 6. 2001,
 • prvý podpredseda P-SŽK od 22. 6. 2006
Zastúpenie v orgánoch:
 • od roku 2005 člen Rady ministra hospodárstva SR pre podnikateľské prostredie,
 • od roku 2006 člen Pracovnej skupiny MH SR pre energetiku