Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk

Predseda SŽK

Mgr. Daniela Jaslovská  - Predsedníčka Slovenskej živnostenskej komory

Mgr. Daniela Jaslovská

Predsednníčka Slovenskej živnostenskej komory

Narodená 16. júla 1981 v Bratislave


Vzdelanie:

 • 1987 – 1995 – Základná škola
 • 1995 – 1999 – Gymnázium na Hubeného ulici v Bratislave
 • 1999 – 2001 – Akadémia vzdelávania, pomaturitné sociálno-právne vzdelanie
 • 2001 – 2004 – Univerzita Komenského v Bratislave, bakalárske štúdium obchodné a finančné právo
  Štátne skúšky:
  1. Obchodné právo
  2. Finančné právo
 • 2004 – 2007 – Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, magisterské štúdium práva
  Štátne skúšky:
  1. Občianske právo
  2. Trestné právo
  3. Správne právo
  4. Medzinárodné právo

Priebeh zamestnaní:

 • 1999 – 2000 - Young & Advertising
 • 2000 – 2005 – Okresný súd Bratislava III
 • od roku 2005 – podnikateľská činnosť - Vzdelávacia Agentúra AMOS-K, s. r. o.
 • 2006 – 2008 – ETIS Slovakia, a. s.

Členstvo a funkcie:

 • od roku 2007 ako konateľka PO členka Slovenskej živnostenskej komory
 • od roku 2014 členka Predstavenstva KZK Bratislava
 • od roku 2015 členka Sektorovej rady – Národná sústava kvalifikácií
 • od roku 2015 členka Sektorovej rady – Národná sústava povolaní
 • od roku 2015 členka Krajskej Rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk

Publikačná činnosť:

 • Členka Redakčnej rady Živnostenských novín