Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Informácie o skúškach na overenie odbornej spôsobilosti

Pre bližšie informácie o skúškach na overenie odbornej spôsobilosti volajte alebo napíšte na uvedené kontakty:

Rozdelenie skúšobných komisií podľa jednotlivých krajských zložiek komory


Názov kvalifikácie KZK
Inštalatér Košice, Trnava, Žilina
Murár Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Tesár Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Strechár Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Stolár Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Pekár Košice, Bratislava, Prešov
Cukrár Košice, Bratislava, Prešov, Žilina
Kuchár Košice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
Čašník - servírka Košice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
Kaderník Košice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
Kozmetik Košice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
Manikér Košice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
Pedikér Košice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
Sladovník - Pivovarník Bratislava
Izolatér Košice, Trnava, Žilina
Klampiar Košice, Trnava, Žilina
Kominár Bratislava
Aktualizované: 17.9.2015

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačivo pre vyplnenie žiadosti

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader