SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Slovenská živnostenská komora je oprávnenou inštitúciou pre vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti. Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie a kontakty.

ŽIADOSŤ O VYKONANIE SKÚŠKY NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI / TLAČIVO

Dôležité informácie pre záujemcov o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti:

Vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky, spolu s prílohami uvedenými v prihláške, je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť na krajskú zložku komory, v ktorej chcete vykonať skúšku. Kontakty na pracovníkov krajských zložiek nájdete v tabuľke nižšie.
Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich ich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Následne vás bude krajská zložka kontaktovať, zašle vám pokyny na skúšku a faktúru na úhradu správneho poplatku za skúšku.
Pri úhrade faktúry doplňte, prosím číslo faktúry ako variabilný symbol platby.

Na skúšku si uchádzač prinesie aj občiansky preukaz a preukaz o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti - Zdravotný preukaz.

Ak uchádzač pri skúške „nevyhovel“ , môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti za poplatok vo výške 150,00 €.

Prihlásenie sa na skúšku

Uchádzač zašle vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu príslušnej Krajskej zložke komory.

Rozdelenie skúšobných komisií podľa jednotlivých krajských zložiek

Názov kvalifikácieKrajská zložka komory
CukrárBratislava, Košice, Prešov, Trnava, Žilina
InštalatérTrnava, Žilina
IzolatérŽilina
KuchárBratislava, Prešov, Trnava, Žilina
KaderníkBratislava, Košice, Nitra, Trnava, Žilina
KlampiarŽilina
KozmetikBratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
ManikérBratislava, Košice, Nitra, Trenčín, Žilina
MurárTrnava, Žilina
Pánsky kaderník – holičBratislava, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina
PedikérBratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Žilina
PekárBratislava, Košice
Sladovník-PivovarníkBratislava
StolárTrenčín, Žilina
StrechárTrnava, Žilina
TesárTrnava, Žilina


Kontaktná osobaTelefónE-mailBÚ - IBAN
Krajská zložka komory Bratislava, Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava
Eva Matulová02/207 073 63kzkbratislava@szk.skSK54 1100 0000 0029 4105 6216
Krajská zložka komory Košice, Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik0918 526 837kzkkosice@szk.skSK93 1100 0000 0029 4905 1321
Krajská zložka komory Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Jozef Hrenák0905 860 444kzknitra@szk.skSK40 1100 0000 0029 4705 6209
Krajská zložka komory Prešov, Duchonovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Ing. Vladimír Fedor0908 991 481kzkpresov@szk.skSK18 1100 0000 0029 4505 1324
Krajská zložka komory Trenčín, Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Alena Papierniková0907/687 739kzktrencin@szk.skSK25 1100 0000 0029 4806 2272
Krajská zložka komory Trnava, Trojičné nám. č. 9 - OD Jednota 1.posch., 917 01 Trnava
Helena Schmidtová033/551 27 20kzktrnava@szk.skSK25 1100 0000 0029 4405 1322
Krajská zložka komory Žilina, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Lenka Martiniaková0918 696 580kzkzilina@szk.skSK25 1100 0000 0029 4605 6215
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka