SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Overte si spoľahlivosť svojho obchodného partnera

Finančná správa SR poskytuje verejný prehľad podnikateľských subjektov, ktoré si plnia svoje povinnosti.

Index daňovej spoľahlivosti vyjadruje mieru ako si daňové subjekty plnia svoje povinností voči štátu. Hodnotenie je prehľadné a daňovníci tak vďaka tomuto nástroju budú mať napr. prehľad ako si plní svoje povinnosti voči štátu ich obchodný partner. Zoznam bude dynamický, priebežne aktualizovaný, ak dôjde k zmene právoplatne prideleného indexu , resp. daňový subjekt zanikne.

Hodnotenie subjektov nájdete na tejto stránke.

Zverejniť zoznam subjektov na základe oznámení o pridelení indexu, ktoré sú právoplatné, finančnej správe nariaďuje zákon o správe daní (daňový poriadok). Dostupný je na portáli finančnej správy.

Vyhľadávať v ňom je možné na základe zadania mena a priezviska fyzickej osoby, adresy trvalého pobytu alebo miesta podnikania, obchodného mena alebo názvu právnickej osoby a jej sídla, alebo podľa udania daňového identifikačného čísla, identifikačného čísla organizácie (ak bolo pridelené), alebo aj na základe prideleného hodnotenia.

Daňovníci sú na základe hodnotenia rozdelení do troch kategórií: vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a menej spoľahlivý.

V aktuálne zverejnenom zozname je väčšina subjektov s hodnotením „spoľahlivý“, a to až v počte 414.483. Hodnotenie „vysoko spoľahlivý“ bolo pridelené 119.699 subjektom a „menej spoľahlivých“ je 59.078 daňovníkov.

Zdroj: Finančná správa SR

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka