SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Seminár: Spolupráca živnostníkov a stredných škôl

Pozývame Vás na odborné podujatie k téme rozvoja odborných zručností, zapojenia živnostníkov a firiem do duálneho vzdelávania a spolupráce so strednými odbornými školami.

Seminár sa uskutoční 24.11.2022 v hoteli Družba, Jasná.

Registrácia elektronicky tu alebo na uradkomory@szk.sk do 21. 11. 2022

Budeme diskutovať o týchto témach:

  • ako môžu firmy vyjadriť školám spätnú väzbu ku kvalite vzdelávania a kvalite absolventov
  • skúsenosti zo spolupráce školy - živnostníka v systéme duálneho vzdelávania
  • ako zvládnuť certifikáciu do duálneho vzdelávania aj u živnostníka a v malej firme
  • nové prístupy v overovaní odborných zručností a kompetencií v systéme overovania kvalifikácií
  • aké sú nové prístupy k vzdelávaniu odborných zručností pre pedagógov a učiteľov odborných predmetov
  • úlohy a zodpovednosti stavovskej organizácie a jej prínosy pre školy a firmy

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Program konferencie
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka