SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Nezamestnanosť opäť klesá, počet zamestnaných odídencov z Ukrajiny naďalej stúpa

Štatistiky naznačujú oživenie na trhu práce, pokračuje trend rastu počtu voľných pracovných miest a aktívneho zapojenia obyvateľov Ukrajiny do obsadenie dlhodobo voľných pracovných pozícií.

Vývoj nezamestnanosti vo februári a marci 2022 podľa Inštitútu pre sociálnu politiku ukazuje postupné vysporiadanie sa trhu práce s následkami pandémie.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci úroveň 6,67 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o 0,19 percentuálneho bodu. Zníženie nezamestnanosti pokračuje už druhý mesiac po sebe.

Štatistika nezamestnanosti – marec 2022:

  • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,67 % (6,86 % vo februári 2022, 7,98 % v marci 2021).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 180 265 (185 383 osôb vo februári 2022, 218 627 osôb v marci 2021).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov : 197 060 ( 202 049 vo februári 2022, 234 942 v marci 2021).
  • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 90 108 (najnižší stav za posledných 12 mesiacov).
  • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 23 511 (najnižší stav od marca 2020).
  • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 43 621 (najnižší stav od marca 2020) .
  • Na trhu práce sa v marci uplatnilo 13 657 uchádzačov o zamestnanie (najviac od 9/2021, 12 433 vo februári 2022).
  • Počet voľných pracovných miest: 85 676 (79 018 vo februári 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 25 228 miest (podiel 29,45 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 857 (podiel 4,50 %).
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 41 612.

Zamestnanosť odídencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom narástla za úplynulý týždeň o 55 % na súčasnú úroveň 4 102 zamestnaných osôb.

Najviac z nich sa uplatnilo v profesiách montážny pracovník vo výrobe (26,3 %), operátor výrobného zariadenia (9,3 %) a upratovač (8,4 %).

Najväčšie zastúpenie je v priemyselnej výrobe (36 %), v oblasti administratívnych služieb (16 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (16 %).

Podrobné štatistiky vývoja nezamestnanosti nájdete na tejto stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka