SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Stanovisko komory k situácii na Ukrajine

Vojna v 21. storočí bola donedávna iba výplod fantázie, prípadne súčasť nemiestneho vtipu. 24. február presunul celý svet o niekoľko rokov späť. Vyspelá doba má prinášať vyspelé rozhodnutia, avšak vojna je jeho presným opakom. Vojna by mala nastoliť mier, podnecuje však len k ďalšiemu zlu a nenávisti. Súčasné rozhodnutie kompetentných „ byť vo vojne“ ovplyvní celý svet či už si to chceme alebo nechceme pripustiť.

Násilie vždy bude plodiť iba násilie a tak dopady pandémie budú slabým odvarom chaosu, ktoré spustilo ruské rozhodnutie. Hoci sa na Slovensku zamýšľame skôr nad ekonomickými dopadmi súčasnej situácie, nič nie je dôležitejšie ako život človeka. Áno, ekonomická situácia a priemysel aj na Slovensku nečakajú svetlé roky, avšak je to zanedbateľný problém v porovnaní so situáciu, v ktorej sa ocitli obyvatelia Ukrajiny. Mať strechu nad hlavou, pocit bezpečia a byť v obklopení svojej rodiny bola donedávna prirodzená súčasť bežného života. Z noci do rána sa však zmenil celý svet.

Slovenská živnostenská komora odsudzuje akékoľvek presadzovanie si vlastného postoja či názoru násilím, ktoré viedlo k súčasnému vojnovému stavu. Plne stojíme za obyvateľmi Ukrajiny, ktorí sa stali obeťami politických rozhodnutí, výsledkom ktorých bude utrpenie oboch národov.

Problémy vždy boli, sú a budú, avšak dobou sa menia aj ich riešenia. Vojna neriešila minulosť a nevyrieši ani súčasnosť. Demokracia, právo na mier a dôstojný život si zaslúžime všetci rovnako. Diplomacia je jediným riešením zastavenia chaosu a zastaralých metód v modernom prevedení.

Vyzývame slovenských podnikateľov aby nepodliehali panike, hoaxom či dezinformáciám a sústredili sa na „zdravý sedliacky rozum“ a najmä nezabúdali byť ľuďmi. Situácie, ktorým dnes čelíme by nás mali zomknúť a zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami života. Ekonomika, priemysel i bežný obchod po celom svete bude oslabený, avšak spoločne ho postavíme opäť na nohy. Zostaňme ľuďmi a šírme to, čo chceme aby sa dostalo aj nám.

Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka