SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Živnostníkov čakajú viaceré zmeny v sociálnom poistení

Úpravy sa týkajú vymeriavacích základov platenia poistného, splatnosti odloženého poistného, nemocenských dávok, ale aj príspevkov do II. piliera.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie sa bude zvyšovať

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od budúceho roka mení minimálny vymeriavací základ z 546 eur na 566,50 eura a maximálny vymeriavací z 7 644 na 7 931 eur.

SZČO budú mať minimálnu poistnú sumu 187,78 eura a informáciu o novej výške poistného dostanú v priebehu januára 2022 zo Sociálnej poisťovne listom alebo do e-schránky, v prípade ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške je potrebné zaplatiť do 8. februára 2022, a to za január 2022. Pre DPO poistených dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude poistná suma vo výške 199,11 eura.

Nové kalkulačky poistného pre SZČO a DPO nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne:

Odložené poistné má nové lehoty

V rokoch 2020 a 2021 si mohli zamestnávatelia a SZČO pri poklese čistého obratu alebo poklese príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, požiadať o odklad poistného, ktorý sa týkal povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistnej SZČO a zamestnávateľa a časti poistného za zamestnávateľa, avšak nie zamestnanca.

Nové lehoty splatnosti v budúcom roku sú nasledovné:

  • do 31. marca 2022 – za máj 2020
  • do 30. júna 2022 – za jún 2020
  • do 30. septembra 2022 – za júl 2020
  • do 31. decembra 2022 – za december 2020

Nemocenské dávky sa zvýšia

V novom roku môžu poistenci po splnení zákonných podmienok získať nárok na vyššiu sumu dávok, pretože maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa dávky vypočítajú stúpol z 71,8028 eura na 74,4987 eura. Dočasne práceneschopný poistenec tak na deň dostane 40,97428500 eura. Z čoho vyplýva, že pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci sa budú vyplácať poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 270,30 eura.

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú sporiť viac

V súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sa povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v roku 2022 zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu, čo je o 0,25 % viac ako v roku 2021. Sadzba príspevkov sa má aj naďalej postupne zvyšovať o 0,25% ročne až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu.

Zároveň dôjde k zníženiu výšky odvodov z II. do I. piliera, čiže do Sociálnej poisťovne o 0,25 % na 12,50 %. Odvody tak vďaka mechanizmu ostanú v súčte na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Zdroj informácií: Sociálna poisťovňa

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka