Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk

Adresár Slovenskej živnostenskej komory

Sídlo SŽK:

Predsedníčka SŽK
Mgr. Daniela Jaslovská
e-mail: predsednicka@szk.sk
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Anna Sklenárová
Tel.: 041/7645195
e-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária Úradu komory v Bratislave
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/44461400
e-mail: micka@szk.sk

Krajské zložky komory:

KZK Banská Bystrica
Horná 13, 974 04 Banská Bystrica
JUDr. Tomáš Suchý, predseda
Tel.: 048/3219959
e-mail: kzkbbystrica@szk.sk
KZK Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Vladimír Mička , predseda
Tel./fax: 02/49246588
e-mail: kzkbratislava@szk.sk
KZK Košice
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik, predseda
Tel./fax: 055/6941736
e-mail: bohacik@szk.sk
KZK Prešov
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Juraj Drál, predseda
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel./fax: 0908 991 481
e-mail: kzkpresov@szk.sk
KZK Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Ing. Róbert Schmidt, predseda
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033/5512720
e-mail: schmidt@szk.sk
KZK Žilina
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel.: 041/7645195
e-mail: uradkomory@szk.sk